Geen evenementen
Ga naar agenda archief

26 augustus 2012

Festival Oude Muziek 2012

Muzikaal leider: Andreas Arend, luit
Sopraan: Stefanie True
Bas: Andreas Wolf

Van de 17e-eeuwse Nederlandse componist Buns (1642-1716) is de voornaam niet bekend. Wat Buns’ leven en composities uniek maken in de Lage Landen, is dat hij zich in een Katholieke enclave bevond, een zogenaamde Vrijstaat. In 1659 trad hij in bij de Karmelieten en nam de naam Benedictus a Sancto Josepho aan. Rond 1670 ging Buns naar Boxmeer in Noord-Brabant waar hij subprior van het in 1653 aldaar opgerichte Karmelietenklooster werd. Vanaf 1679 was hij tevens de organist van het klooster. Op de titelbladzijde van opus 9 (1699) noemt Buns zich "Aulae Bergis phonascus et organista" ofwel "zangmeester [=kapelmeester] en organist van het hof te Bergh".
De werken van Buns bestaan uit motetten, litanieën, (requiem)missen, dialogen voor vocale en instrumentale bezetting, alsook instrumentale sonates.


Grave, zeventiende eeuw. De musici komen bij elkaar. Ook is er een graaf aanwezig, de graaf van den Bergh. Verschillende spelers laten zich horen en dan komt opeens een vreemdeling binnen. Ook die gaat musiceren. Maar nauwelijks is hij begonnen of de graaf springt op en roept uit: “ Dat kan onze pater Buns zijn of de duivel.” Waarop de nieuwkomer -inderdaad Buns- onder algemene vrolijkheid zijn vermomming aflegt.


26 augustus 2012

Festival Oude Muziek
Geertekerk, Utrecht
22.30 uur
www.oudemuziek.nl